BÊN SÔNG

BÊN SÔNG

ĐÀO PHONG LAN

Rơm phơi năm nắng thì vàng

Hôm qua xoan tím đường làng trổ bông

Ngang qua nhà

một dòng sông

Mười năm lở bến

ta mong một người

 

Hôm nay mang áo ra phơi

Trời vừa toan nắng

Rã rời

Đổ mưa

Ra vườn hái nhánh xanh xưa

Vào nhà

Thấy chiếc võng đưa

không người…

 

Vườn sau cỏ mọc bời bời

Áo nâu mấy bận

nhuộm bồi nâu non.

 

Đêm qua hoa bưởi như son

Sáng ra ngoài ngõ

Chỉ

Còn

Rơi…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.